Nowości:

Outsourcing IT Łódź

Outsourcing IT Łódź

Outsourcing IT

Wiele osób zastanawia się, czym właściwie jest ten outsourcing. Otóż, ma on bardzo wiele twarzy – od prostych projektów podejmowanych głównie w celu usprawnienia procesów biznesowych, skutkujących zwiększeniem konkurencyjności firm, redukcją kosztów, a także po prostu ułatwieniem życia, po złożone przedsięwzięcia, które czasami mogą prowadzić do powstania „organizacji wirtualnych” albo mogą przerodzić się w stałe sojusze strategiczne.

Należy zauważyć, że outsourcingu nie należy utożsamiać i mylić z umową zlecenie. Umowy o świadczenie usług outsourcingowych są często długoterminowe, po czym tworzą zupełnie nowy rodzaj relacji między firmami. To nie jest relacja dostawca-klient, ale układ partnerski, w którym obie strony muszą wygrać. Wiele działań – a czasem nawet całe projekty z zakresu: badań marketingowych, reklamy, public relations, informatyki, usług finansowych i szkoleń – jest dziś zlecanych na zewnątrz wyspecjalizowanym usługodawcom zewnętrznym. Powstają znacznie bardziej złożone relacje oraz formy współpracy niż tylko proste umowy zlecenia. Jeżeli chodzi o Outsourcing IT Łódź jest świetnym miejscem, by takich usług szukać, ze względu na ogromną liczbę fachowców z tej branży.