Nowości:

Kryzysy finansowe i ogolna aktywnosc gospodarcza

Kryzysy finansowe i ogolna aktywnosc gospodarcza

Nasza analiza ekonomiczna skutków negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia może pomóc nam w zrozumieniu istoty kryzysu finansowego, czyli poważnych zaburzeń na rynkach finansowych, charakteryzujących się gwałtownym spadkiem cen aktywów oraz upadłością wielu firm i instytucji finansowych. Kryzysy finansowe pojawiają się w najnowszej historii większości krajów. Najcięższych Stany Zjednoczone doświadczyły w latach 1819, 1837, 1857. 1873, 1884, 1893, 1907 i – po -raz ostatni – w latach7 1930-1933. Warto jednak analizować kryzysy finansowe, ponieważ w przeszłości doprowadziły one do poważnych kryzysów gospodarczych, mogących pojawić się ponownie. Z kryzysem finansowym mamy do czynienia podczas poważnych zaburzeń w systemie finansowym, prowadzących do tak gwałtownego nasilenia problemów negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia na rynkach finansowych, że rynki nie są w stanie efektywnie przekazywać funduszy od osób oszczędzających do tych, które znajdują produktywne możliwości inwestycyjne. W rezultacie niezdolności rynków finansowych do efektywnego działania następuje gwałtowne ograniczenie aktywności gospodarczej.