Nowości:

Linie kredytowe

Linie kredytowe

Innym sposobem tworzenia długookresowych relacji oraz gromadzenia informacji jest emisja linii kredytowych dla firm handlowych. Linia kredytowa jest to zobowiązanie banku (zawarte na określony okres) do udzielania firmie kredytu do ustalonej wysokości, według oprocentowania obliczanego według wybranej rynkowej stopy procentowej. Większości kredytów handlowych i przemysłowych udziela się w oparciu o zawarte umowy o liniach kredytowych. Firmy korzystają z dostępu do źródła kredytowania w dogodnym dla nich momencie; banki korzystają z tego, że linie kredytowe promują długookresową współpracę, co z kolei ułatwia gromadzenie informacji. Poza tym, klauzule wpisane do umów o liniach kredytowych zapewniają bankowi ciągły dopływ informacji o dochodach, aktywach i pasywach firmy, jej działalności handlowej itp. Umowa linii kredytowej jest bardzo skuteczną metodą redukowania ponoszonych przez bank kosztów dyskryminacji ryzyka i gromadzenia informacji.