Nowości:

Luki prawne

Luki prawne

Jak wiemy, poszukiwania luk prawnych podejmowane przez banki zmniejszyły skuteczność restrykcji dotyczących otwierania nowych oddziałów bankowych. Władze lokalne w wielu stanach uświadomiły sobie, że najkorzystniej będzie zezwolić na rozszerzanie działalności banków poza granice stanu. Rezultatem powyższego były porozumienia regionalne, pozwalające bankom działającym na obszarze regionu stać się właścicielami banków działających w innych stanach w obrębie regionu. W 1975 r. w Maine zostało przyjęte pierwsze międzystanowe ustawodawstwo bankowe, na mocy którego bankowe spółki holdingowe spoza stanu mogły nabywać banki działające na obszarze Maine. W 1982 r. porozumienia wprowadzające bankowość międzystanową zawarł stan Massachusets z pozostałymi stanami Nowej Anglii. Od tej pory do 1990 r. niemal wszystkie stany zawarły porozumienia pozwalające na rozwój bankowości międzystanowej. Wraz z upadkiem barier hamujących wprowadzenie bankowości międzystanowej na początku lat osiemdziesiątych, banki zdały sobie sprawę z tego, jakie korzyści wiążą się z dywersyfikacją, którą daje możliwość udzielania pożyczek w wielu stanach zamiast w jednym.