Nowości:

Ksztalt rynku

Ksztalt rynku

Obecny kształt rynku papierów wartościowych oraz bankowości komercyjnej czyni z nich instytucje finansowe całkowicie odmienne od tych, z jakimi mieliśmy do czynienia przed 1933 r. Prawo bankowe oraz regulacje Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełdy prawdopodobnie zapobiegłyby wielu nadużyciom, jakie pojawiły się przed wprowadzeniem ustawy Glassa-Steagalla; poza tym, ich rzeczywisty zasięg prawdopodobnie został wyolbrzymiony. Współczesne władze nadzoru bankowego dysponują bez porównania większymi niż przed 1933 r. możliwościami odnalezienia i ukarania osób odpowiedzialnych za nadużycia popełniane w związku z działalnością banków handlowych na rynkach papierów wartościowych; pojawieniu się konfliktu interesów może zapobiec utworzenie specjalnych ?zapór”, oddzielających operacje bankowe różnego rodzaju. Jakkolwiek nikt nie jest w stanie zagwarantować, że nadużycia się nie pojawią, rzecznicy rozszerzenia bankowości komercyjnej przekonują, że będą one tak rzadkie, że wszelkie koszty z nimi związane będą o wiele mniejsze od korzyści, płynących z poprawy konkurencyjności na rynku papierów wartościowych.