Nowości:

Próg rentowności

Próg rentowności

Dobrą sytuacją dla firmy, jest sytuacją, w której całkowite koszty poniesione na dane czynniki produkcji, potrzebne do wyprodukowania danego dobra równoważą się z zyskami, które otrzymaliśmy za sprzedaż tego dobra. Określa to próg rentowności. Ekonomia, mówi o tym, że produkcja danego dobra opłaca się w momencie, kiedy koszty za wytworzenie konkretnego dobra zwrócą się w momencie jego sprzedaży. Zazwyczaj taki próg rentowności jest wyznaczany graficznie. Uwzględnia się w nim koszty wytworzenia danego dobra i ilość dobra po określonej cenie, jaką musimy sprzedaż aby te koszty się nam zwróciły. Analizowanie progów rentowności w firmie jest bardzo ważnym procesem, ponieważ pozwala nam na zlikwidowanie możliwości poniesienia strat przez przedsiębiorstwo a tym samym ustalenie za jakie produkty jesteśmy w stanie otrzymać zyski, i jakiej wielkości to będą zyski. Często więc właściciele firm przeprowadzają takie prognozy przez przystąpieniem do produkcji określonego dobra. Dla przedsiębiorstwa jest to bardzo ważne i konieczne.