Nowości:

Polityka monetarna NBP działa na cykl koniunkturalny

Polityka monetarna NBP działa na cykl koniunkturalny

Narodowy Bank Polski odpowiada za sterowanie polityką monetarną w Polsce. Czym jest owa polityka? Otóż odpowiada za wahania stóp procentowych. Jeżeli są niskie, wtedy mamy do czynienia ze spadkiem oprocentowania lokat bankowych, ale też zmniejsza się koszt kredytów, oczywiście jeżeli przyjmiemy zmienną ofertę. Niskie stopy procentowe na gruncie gospodarczym sugerują wzmocnienie popytu inwestycyjnego. Raczej obserwowana w czasach kryzysowych. Z drugiej strony wysokie stopy procentowe sugerują moc ekonomiczną danego państwa. Bank centralny przez jej zwiększenie ochładza dynamikę inflacji, reguluje ją, aby nie wywołać negatywnych czynników. Austriacka Szkoła Ekonomii twierdzi nawet, że to przez banki centralne, a raczej ich udział w generowaniu popytu na kredyt następuje cały cykl koniunkturalny, jego ogromna zmienność. Należy zatem mocno uważać na reguły funkcjonowania banków centralnych, ponieważ odpowiadają realnie za powodzenie wielu przedsiębiorstw. Owa instytucja działa też niezależnie od wpływów politycznych. Jej raporty mówią wiele o perspektywach rozwoju państwa.