Nowości:

Kancelaria Notarialna Kraków

Kancelaria Notarialna Kraków

Prz rekrutacji na uczelnie publiczne niezbędne jest okazanie oryginału świadectwa maturalnego. Problem pojawia się w przypadku, gdy konieczne jest wysłanie oryginalnego świadectwa dojrzałości na kilka uczelni. W takim wypadku niezbędne jest sporządzenie kopii z podpisem notarialnie poświadczonym. Nie da się ukryć, że jest to bardzo ważne, ponieważ w innym wypadku zostaniemy pominięci w procesie rekrutacji. Kancelaria Notarialna Kraków z należytą starannością sporządzi uwierzytelniony odpis i zadba o to, żeby nie budził on żadnych wątpliwości komisji rekrutacyjnej. Czasami może się okazać konieczne uwierzytelnienie innych dokumentów, takich jak dyplomy z olimpiad przedmiotowych bądź oświadczenia na cele podatkowe. W takiej sytuacji notariusz również służy pomocą. Jest to urzędnik, który z należytą dbałością dba o sporządzanie kopii oraz aktów notarialnych, które mają doniosłe znaczenie w obrocie prawnym. Z pewnością pomoc profesjonalisty ułatwi nam wiele zadań związanych z postępowaniem sądowym.