Nowości:

Ankiety telefoniczne i pisemne kwestionariusze

Ankiety telefoniczne i pisemne kwestionariusze

Ankiety telefoniczne i pisemne kwestionariusze

Badanie rynku nie musi kosztować dziesiątki czy setki milionów złotych. Oczywiście, jeśli masz pieniądze na badania, możesz zagłębić się w niektóre bardziej szczegółowe kwestie. Jednakże, jeśli ich nie masz, możesz przeprowadzić coś, co w kulturze północnoamerykańskiej określa się pieszczotliwie mianem „badania teściowej” (ang. mother-in-law research). Nie jest to badanie ściśle naukowe, ani -jak to nazywają naukowcy – statystycznie wiarygodne, może ono jednak umocnić cię w przekonaniu, że podjąłeś właściwą decyzję co do upozowania, co do sprzedawanego produktu, wyboru miejsca, gdzie będziesz go sprzedawać, wyznaczonej ceny itd. Możesz przeprowadzić takie badanie na wiele rozmaitych sposobów, wliczając w to ankiety telefoniczne, pisemne kwestionariusze, test marketingowy produktu oraz grupy dyskusyjne.