Nowości:

Nowości w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych

Nowości w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych

Od 11 lutego zacznie obowiązywać nowelizacja do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Nowelizacja ta rozwiązuje wiele spraw, które były dotychczas niejasne i budziły spory pomiędzy ubezpieczycielami a ubezpieczającymi. Najważniejszą dla wszystkich posiadaczy pojazdów oraz ubezpieczenia OC jest regulacja odnośnie podwójnej składki OC. Jeżeli ktoś nie wypowie w terminie, automatycznie polisa zostaje przedłużona na kolejny okres , czyli na kolejny rok. Nowa ustawa daje możliwość nie tylko wypowiadania umowy u agenta współpracującego z towarzystwem ale także jeżeli spóźnimy się z tym wypowiedzeniem to zapłacimy jedynie za dni wykorzystane. DO tej pory musieliśmy opłacić pełne miesiące.
Nowelizacja dopuszcza także składanie dokumentów drogą elektroniczną, przesyłane dokumenty mają taką samą moc prawną co te, wysyłane pocztą lub odbierane osobiście.
Uregulowane także są powinności kupujących i sprzedających, na przykład takie, że kupujący może zrezygnować z przejętej polisy OC w każdej chwili trwania tej polisy. Zbywca natomiast ma 2 tygodnie na powiadomienie towarzystwa o sprzedaży pojazdu i przekazaniu polisy nowonabywcy.